Упр.6 Переводим диалоги

Для закрепления материала, попробуйте перевести на русский следующий диалог на азербайджанском:

- Salam! Gəlin taniş olaq. Mənim adım Nadirdir. Sizin adınız nədir?

- Salam! Mənim adım Anardır. Sizinlə taniş olmağa şadam. Zəhmət olmasa, deyin, siz nəçisiz?

- Mən mühəndisəm. Bəs, siz?

- Mən müxbirəm.

 

* Gəlin taniş olaq. - Давайте познакомимся.

Mənim adım - меня зовут

Sizin adınız nədir? - как вас зовут?

Sizinlə taniş olmağa şadam - рад с вами познакомиться

Zəhmət olmasa, deyin - скажите пожалуйста... siz nəçisiz? - чем вы занимаетесь? (кто по профессии?)

mühəndis - инженер

müxbir - журналист